Column: Kansen!

Kees Rodenburg en de kansen voor korfbal. De doorgeschoten individualisering lijkt gekeerd te worden. In het maatschappelijk debat wordt afgegeven op de ik-cultuur. Samen is de toekomst. Korfbal is door de regels een samenspelsport bij uitstek. Voeg daarbij de gelijkwaardigheid van man en vrouw en onze veilige clubhuiscultuur en het wordt duidelijk dat wij grote kansen hebben.

In ons Strategisch plan 2018+ werken wij die kansen uit. Drie voorbeelden zijn ledengroei, versterken kwaliteit kader en korfbal zichtbaar maken. Die drie punten hebben alles met elkaar te maken, maar centraal staat de kwaliteit van het kader.
Natuurlijk is zichtbaarheid van groot belang. Zowel de breedtesport rondom het clubhuis, het schoolkorfbal, als een topwedstrijd in de zaal verdienen optimale zichtbaarheid. Die krijg je niet cadeau, maar daar moet je vaak veel voor doen. Van onderhandelingen met de NOS vanuit het KNKV tot het schrijven van een artikel door een verenigingslid voor de plaatselijke krant. En waarom zou je alleen maar topkorfbalwedstrijden streamen?

Ledengroei is belangrijk, meer leden betekent betere teamindelingen, grotere kansen voor een goede accommodatie. Maar ledengroei is een afgeleide. Een afgeleide van goed beleid. Voor goed beleid is kwalitatief hoogwaardig kader nodig. Onze verenigingsondersteuners en vertegenwoordigers uit de districtsbesturen leggen contacten met de verenigingen om ondersteuning te geven op het gebied van deze bestuurlijke versterking.

Met veel genoegen constateer ik dat het aantal arbitrageproof verenigingen blijft toenemen. Het veldwerk van onze praktijkman Hendrik-jan Brandsma en heel ons team arbitrage werpt zijn vruchten af. De clinics over technisch beleid worden goed bezocht en via onze site is relevante informatie over schoolkorfbal te vinden. Samen met NOC*NSF richten wij onze pijlen op trainersbegeleiding binnen de vereniging. Daarmee kom je in het hart van de vereniging. Keer op keer blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van de trainers bepalend is voor het spelplezier en voor de keuze wel of niet op de sport te blijven. Het aantal kinderen neemt op dit moment af. Het KNKV heeft verhoudings-gewijs veel jeugdleden en heeft daar dus veel last van.

Extra aandacht op behoud door investeren in de kwaliteit van de trainers is nu nog meer van belang. Het ledenverloop is bij de laagste teams het grootst. Investeer daar juist in goede trainers! Zorg dat een kind niet langer dan één jaar in het laagste team speelt. Durft jouw club het aan om tot en met de C-leeftijd te mixen? Gaat jouw club de komende maanden het gesprek aan met de junioren? Hoe denken zij zelf over de teamindeling? Hoe gaat de overgang naar de senioren goed verlopen?

Kansen zijn er zoals gezegd genoeg. We gaan knallen met het schoolkorfbal op de voorjaarstoernooien. Laat met 4korfbal zien hoe mooi en dynamisch onze samenspelsport is. De sfeer op onze velden overtuigt alle ouders. De korfbalvereniging heeft een veilig sportklimaat! Leg het contact met die ouders. Denk aan de vervolgacties na weer zo’n geslaagd schoolkorfbalevenement. Voor hulpvragen staan onze korfbalconsulenten klaar.

We hebben een toename bij de senioren. 35-plussers gaan langer door met sporten. Voor deze groep hebben we dus wind mee. Om optimaal te profiteren moeten we inspelen op een tweede steeds terugkerende uitkomst van wetenschappelijk onderzoek. Een steeds groter deel van de senioren wil niet meer ieder weekend korfballen, maar is opzoek naar evenementen of korte reeksen wedstrijden. Niet alleen in het weekend spelen, ook andere beweegvormen dan korfbal in de verenigingsomgeving kunnen praktiseren.

Als sport zijn we ook kansrijk doordat we eigen accommodaties hebben. Deze voorsprong blijft alleen intact indien we daar in investeren. De 50-plusser was al blij toen de keet een kantine werd. Het huidige lid wil een clubhuis met wifi en cappuccino.
Het realiseren van bekwaam kader en een mooie accommodatie vraagt een sterk bestuur. Een sterk bestuur hoeft niet groot te zijn en concentreert zich op beleid. Dat goede bestuur laat zich beleidsmatig ondersteunen door enkele commissies, maar zorgt er vooral voor dat de vakmensen actief zijn in de uitvoering. Uiteindelijk moet het op het korfbalveld gebeuren.

Bron: KNKV Kees Rodenburg