Jubilarissen JAV 2018


Maandagavond zijn, tijdens de Algemene ledenvergadering, enkele leden in de bloemen gezet omdat zij een respectabel aantal jaren lid zijn van het KNKV. Met name Emmy Platel kan trots terugkijken op een 60-jarig lidmaatschap (waarvan het overgrote deel als lid van BEP).

  • 25 jaar lid: Rene Glim, Jennie Zijp, Jan ter Weel en Oscar ter Haak
  • 50 jaar lid: Erik Terpstra, Hans Preeker, Kitty Eggers en Jaap Bark
  • 60 jaar lid: Emmy Platel.