kv BEP ‘arbitrageproof’


BEP heeft maandagavond tijdens de ALV van het KNKV, in de persoon van Hendrik Jan Brandsma, het certificaat “arbitrageproof vereniging” van de bond mogen ontvangen. Voorzitter Loes nam het certificaat trots in ontvangst. Dankzij al het werk van de Scheidsrechterscommissie mag BEP zich nu arbitrageproof noemen.

Met de certificering’ wil het KNKV haar verenigingen bewust maken en helpen in thema’s als (sociale) veiligheid, sportiviteit en respect, als onderdeel van het gedachtengoed Korfbal Zichtbaar Sportief. Samen met de verenigingen wil het KNKV zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie.