GROTE CLUB ACTIE

Willen jullie deze week, uiterlijk zaterdag 13 oktober 2018, de enveloppen van de ‘Grote Club Aktie’ inleveren achter de bar? Wij willen jullie bedankten voor de inzet en jullie enthousiasme, zonder de inzet van de jeugd en senioren kan deze actie niet slagen.

We hebben weer een aardig bedrag verdiend voor onze club en wij hopen dat er veel prijzen vallen op de verkochte loten.

Tot volgend jaar, Groetjes Tiny en Ed