Update ‘Uitvoering Beleid & Visie’ kv BEP

Vorig seizoen hebben wij als TC, met adviezen van andere commissies en input vanuit twee inloop-avonden, het ‘Beleid & Visie’ van BEP vastgelegd op papier. Dit is inmiddels goedgekeurd door het Bestuur en dat betekent dat de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Om het ‘Beleid & Visie’ uit te voeren en de ambities te realiseren is het belangrijk dat we onze leden behouden. Iedereen kan natuurlijk een andere keuze maken, maar we willen niet dat leden voor een andere club kiezen omdat ze denken dat het daar beter is. En daarom staat voor de uitvoering van Beleid & Visie ‘Talentontwikkeling’ centraal.

Bij talentontwikkeling gaat het om vier factoren, namelijk:

 • Fysiek
 • Mentaal
 • Tactisch
 • Technisch

Deze vier factoren dragen individueel bij aan de ontwikkeling van spelers en speelsters, maar tellen ook bij elkaar op en moeten daarom allemaal aan bod komen in de trainingen.

Hiervoor is echter wel begeleiding nodig. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt, maar ook dat dit consistent wordt uitgevoerd binnen de vereniging. Waarbij vanzelfsprekend rekening gehouden wordt met de leeftijd en het niveau van de verschillende teams.

Daarom is de eerste prioriteit het aanstellen van een trainerscoördinator. Deze man of vrouw gaat ervoor zorgen dat de plannen goed worden uitgevoerd en dat alle trainers daarin de juiste begeleiding krijgen. Daarvoor hebben we een profiel opgesteld.

De trainerscoördinator:

 • Bewaakt ‘Visie & Beleid’ van BEP in samenwerking met de TC, en voert deze uit;
 • Geeft ondersteuning aan alle trainers en coaches van BEP;
 • Helpt bij de ontwikkeling van trainingen voor de diverse teams;
 • Bezoekt regelmatig trainingen en wedstrijden van diverse teams;
 • Heeft bij voorkeur trainerscursussen (van de KNKV) gedaan;
 • Zorgt voor organisatie en uitvoering van vier momenten tijdens het seizoen, voor training van de trainers;
 • Wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ambities van kv BEP.

Wij hebben hiervoor een aantal kandidaten op ons wensenlijstje staan en deze mensen zullen wij binnenkort individueel benaderen. Tips en aanmeldingen zijn echter van harte welkom.

Het is ons doel om zo spoedig mogelijk een trainerscoördinator aan te stellen zodat we snel van start kunnen gaan. Zodra er meer nieuws is laten we dit natuurlijk weten.

De TC