Bestuursmededeling

Afgelopen zaterdag heeft er een incident plaatsgevonden tijdens de wedstrijd Sporting Trigon 1 – BEP 1. Afgelopen week heeft het bestuur met de betrokkenen gesproken. Als bestuur zijn wij van mening dat dit gedrag niet op het veld, of daar buiten, thuishoort. Er zijn passende maatregelen genomen en de straf, die opgelegd is door de KNKV, wordt geaccepteerd.

Het Bestuur