BEP TOP €50 : Stand van Zaken

Inmiddels heeft de “BEP TOP €50” 61 deelnemers! Een prachtig aantal, maar méér leden zijn natuurlijk van harte welkom. Aanmelden kan bij Robert Jan Zijp of Ger Hoogenhoud, en u wordt genoteerd. Meedoen kan als bedrijf of als particulier. De jaarlijkse bijdrage is € 50,00 (€ 0,96 per week!). Leden van de “BEP TOP €50” worden genoemd op een bord in de kantine en op de website van de club (onder Sponsoring).

Maar wat is ook alweer het doel van de “‘BEP TOP €50”?

Voor verenigingen is het steeds moeilijker om financieel ‘rond’ te komen.  Stagnerende inkomsten (door bv het vervallen van subsidies) en hogere kosten van energie en voor zaalhuur verplichten clubs om alternatieve bronnen te vinden om jaarlijks ‘zwarte cijfers’ te kunnen blijven schrijven.

Om kv BEP hierbij te ondersteunen heeft de Sponsorcommissie de ‘BEP TOP €50’ opgezet, met als doel geld in te zamelen voor de vereniging om uitgaven en investeringen te doen die niet vanuit lidmaatschapsgelden of kantine-inkomsten kunnen worden gedaan. Te denken  valt bijvoorbeeld aan investeringen in de kantine, voor de jeugd, of ten behoeve van extra materiaal.

Uitgaven van de “BEP TOP €50” worden in overleg met de Sponsorcommissie en het bestuur gedaan. Ideeën van leden zijn uiteraard altijd welkom. Als u een idee heeft voor besteding van (een deel  van) de gelden, dan horen wij dat graag. Deze worden dan besproken in de Sponsorcommissie en voorgelegd aan het bestuur. Uw idee kunt u mailen naar sponsorzaken@kvbep.nl .

De Sponsorcommissie zal jaarlijks verantwoording afleggen welke investeringen vanuit de TOP €50-gelden zijn gedaan. De leden hebben inmiddels een factuur voor betaling van het bedrag van € 50,00 (seizoen 2018 – 2019) ontvangen.

Voor deelname of verdere informatie kunt u contact opnemen met Robert Jan Zijp of Ger Hoogenhoud.