Bestuur

Het bestuur van K.V. BEP bestaat uit 7 leden. Het voltallige bestuur vergadert iedere maand. Tijdens deze vergaderingen worden actuele kwesties besproken omtrent competitie, jeugd en financiën en daarnaast meer langere termijnzaken zoals beleidsvoering op diverse gebieden. Het bestuur heeft nauw contact met de diverse commissies, welke ook regelmatig aansluiten bij de vergaderingen. Indien nodig vergadert het dagelijks bestuur nog één keer per maand extra. Eén keer per jaar vindt de jaarvergadering plaats, waarin alle jaarverslagen van de diverse commissies worden besproken en de financiële situatie van de vereniging wordt gepresenteerd.

Het bestuur bestaat uit:
NaamFunctieEmail
Loes Hoogenhoud-LofVoorzittervoorzitter@kvbep.nl
Nicole PlatelSecretarissecretaris@kvbep.nl
Karin WiggerinkPenningmeesterpenningmeester@kvbep.nl
Jan PuntAlgemeen lid
Isabella Alfieri
Algemeen lid
Altina Lof-WaterhoutAlgemeen lid
Inge StamAlgemeen lid
Vacature