Bestuur

Het bestuur van K.V. BEP bestaat uit zeven leden. Tijdens deze vergaderingen worden actuele kwesties besproken over de competitie, jeugd en financiën. Daarnaast komen langere termijnzaken aan bod, zoals beleidsvoering op diverse gebieden.

Het bestuur heeft nauw contact met de diverse commissies, welke ook regelmatig aansluiten bij de vergaderingen. Indien nodig vergadert het dagelijks bestuur nog één keer per maand extra. Eén keer per jaar vindt de jaarvergadering plaats, waarin alle jaarverslagen van de diverse commissies worden besproken en de financiële situatie van de vereniging wordt gepresenteerd.

Leden van het bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die verantwoordelijk zijn voor diverse taken. In het overzicht hieronder vind je de namen van onze bestuursleden, hun functie en een aantal e-mailadressen.

Naam:Functie:E-mail:
Loes Hoogenhoud-LofVoorzittervoorzitter@kvbep.nl
Nicole PlatelSecretarissecretaris@kvbep.nl
Karin WiggerinkPenningmeesterpenningmeester@kvbep.nl
Casper ReusAlgemeen lid
Isabella AlfieriAlgemeen lid
Altina Lof-WaterhoutAlgemeen lid
Inge StamAlgemeen lid
Vacature openVacature open