Commissies

Het kader binnen BEP is ingedeeld in verschillende commissies. De Algemene Vergadering staat bovenaan de vereniging. De Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) voor gewone leden vind elk jaar plaats in de maand oktober. Daaronder komt het Bestuur, met een kascommissie als adviesorgaan. Daaronder zijn alle commissies ingedeeld in een korfballende, competitie ondersteunende, niet competitie ondersteunende en niet korfbalgerelateerde groep.

Competitie commissies

Competitie ondersteuning

Niet competitie ondersteuning

Niet korfbalgerelateerd