Kascommissie

De Kascommissie controleert de boekhouding (jaarrekening) van de vereniging.

De Kascommissie bestaat uit de volgende personen:

Naam
Joost Brugman
Lonny van Zuylen
Hans Preeker