Kascommissie

De Kascommissie controleert de boekhouding (jaarrekening) van de vereniging.

De Kascommissie bestaat uit de volgende personen:

Naam
Martin de Boer
Lonny van Zuylen
Joost Brugman (reserve)