Kantinediensten

Regels kantinediensten

Beste leden en ouders (van jeugdleden), de kantine vormt een steeds belangrijkere inkomstenbron voor de vereniging. Ook tijdens de aankomende veldcompetitie zullen er veel mensen op ons park komen en het is vanzelfsprekend belangrijk dat de kantine dan bezet wordt.

Om inkomsten te kunnen genereren is het echter wel van belang om de kosten laag te houden. De inzet van leden en ouders van jeugd leden voor de bezetting van de kantine is hierbij essentieel. Door de kantinediensten over zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden te verdelen, wordt dit per persoon een minimale inspanning.

AANDACHTSPUNTEN:

  • De op het (kantine)rooster genoemde ploeg (senioren en junioren is met elkaar verantwoorde-lijk voor het invullen van de dienst! Spreek dus met je ploeg af wie wanneer dienst heeft. Bij de overige jeugdploegen staat de ‘Ouder van …(naam kind)’ vermeld, die dienst heeft.
  • Als je geen kantinedienst kunt draaien, ruil dan met iemand anders en zorg zelf voor vervanging.
  • De sleutel en portemonnee dienen door de eerste dienst te worden opgehaald bij de familie Punt, Paltrokmolen 35 te Purmerend (begint de eerste kantinedienst op zaterdag later dan 9.00 uur, dan wordt de sleutel op zaterdag opgehaald door de ABC).
  • Voor iedereen geldt, dat er alleen consumpties genuttigd kunnen worden, als er kantinedienst is én deze door de kantinedienst verschaft worden.
  • Kinderen beneden de 16 jaar mogen niet achter de bar. Kinderen beneden de 18 jaar mogen NIX aan alcohol: niet drinken en niet Door ‘Handhaving’ (gemeente) is er ook bij BEP al op gecontroleerd. Deze controles worden steekproefsgewijs herhaald. De boetes voor deze overtredingen zijn niet mis.
  • Het overzicht van de kantinediensten vindt u wekelijks in het (digitale) clubblad.
  • De regels tav de kantinedienst kunt u lezen door te klikken op: Kantinedienst regels

IEDEREEN EEN FIJNE COMPETITIE!

Met vriendelijke groet, De kantinecommissie