Bijgewerkt spelregelboek KNKV

Het ‘korfbal spelregelboek’ is weer actueel. In 2013 is het spelregelboekje voor het laatst verschenen zowel in een papieren als digitale versie. De spelregelwijzigingen die de IKF voor 2014, 2015 en 2017 heeft vastgesteld zijn destijds aan alle betrokkenen schriftelijk medegedeeld en via de KNKV-site onder de aandacht gebracht, maar waren nog niet allemaal verwerkt in het spelregelboekje.

Het KNKV heeft dit aangegrepen om een geheel nieuw spelregelboekje uit te geven, bijgewerkt tot en met februari 2018. Met dank aan de Werkgroep Spelregels zijn alle wijzigingen verwerkt en is het boekje is weer actueel.

De digitale versie staat inmiddels op de website van kv BEP, onder Vereniging/Beleidsstukken.

Het KNKV heeft om verschillende redenen besloten om géén papieren versie meer uit te brengen. De voornaamste redenen zijn:

  • de voortschrijdende digitale ontwikkelingen;
  • het kostenaspect;
  • een papieren versie veroudert snel.