Wat is er nieuw in de reglementen?

Over drie weken, op zaterdag 8 september, start de nieuwe competitie. Traditie getrouw veranderen er elke zomer wel een paar regeltjes, hetzij in de spelregels, hetzij in de regelgeving daarom heen. Hieronder vind je de belangrijkste van dit seizoen. Dat wil dan zeggen, dat er ook nog wel wijzigingen daaromheen zijn, maar dat is dan meer voor de besturen, wedstrijdsecretarissen enzovoort van belang.

Hier komen de hoofdzaken:

  1. Wedstrijdduur- De wedstrijden voor senioren en A-jeugd zijn op het veld wat korter, want het is vanaf nu afgesproken op 2x 30 minuten. Dat was in de zaal al zo en nu dus ook buiten. Voor wie in de zaal met schotklok en zuivere speeltijd te doen heeft blijft het 2 x 25 minuten zuivere speeltijd.

Als je alle details nog in één overzicht wil hebben klik je even hier op Spelbepalingen.

  1. Time-outs– Hier zijn een paar belangrijke wijzigingen:

2.a. De regeling ‘Time-out’ geldt nu voor het gehele top- en wedstrijdkorfbal en in ons geval dus ook voor de seniorenteams tot en met het 6e, maar ook voor A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2 en D1.

2.b. Voor het aanvragen van de time-out zijn de regels scherper geworden. Ongewijzigd is dat elke ploeg per wedstrijd twee time-outs mag nemen, maar er ontstond nog wel eens verwarring in de zin van ‘Ja nu, oh nee, toch maar niet…’. In de regels is nu opgenomen, dat als de scheidsrechter het gebaar van ‘time-out’ maakt, dan ligt het vast en is de time-out gebruikt, ook als je verder niks zegt. De tegenpartij mag dan ook wèl de tijd gebruiken.

2.c. In de zaal is het voor de teams met schotklok nog net even anders, want daar loopt het via de juryvoorzitter. Als die eenmaal de kaart met ‘time-out’ heeft opgestoken, dan is die vastgelegd.

De formele tekst vind je in Bestuursbesluit 4.16.

  1. Spelers-wisselingen– net als vorig seizoen is er in het Top- en Wedstrijdkorfbal sprake van acht wissels met terugwissel-mogelijkheid. Er ontstond ook hier nog wel eens verwarring over het moment, net als bij de time-out: ‘Oh nee, nog even wachten…’. Hier is nu het volgende over afgesproken:

3.a. Ook hier is nieuw, dat de spelerswisseling definitief wordt zodra de scheidsrechter zijn formele gebaar van wisselen gemaakt heeft. Als de coach dan alsnog besluit toch maar niet te wisselen geldt de wisselbeurt wèl als gebruikt.

3.b. In de zaal bij ploegen met schotklok wordt het moment bepaald door de juryvoorzitter. Daar lever je het wisselbriefje in en zodra hij bij ‘een dood spelmoment’ zijn kaart met V of W of de bekende pijltjes opsteekt is de wisselbeurt een feit. De coach kan dan alsnog besluiten er geen gebruik van te maken, maar hij wordt wèl meegeteld in de telling tot acht wissels.

De formele tekst vind je in Bestuursbesluit 4.2 en Bestuursbesluit 4.26.

  1. Schotklokgebruik– Dat is voor de zaalcompetitie weer iets verder uitgebreid en dat reikt nu bij de senioren tot en met de Eerste Klasse en dus nog net niet het 4e, dat Reserve Eerste Klasse speelt. Bij de jeugd gaat het bij de A-jeugd nu ook om de Overgangsklasse en bij de B-jeugd alleen de Hoofdklasse.

De formele tekst vind je in Bestuursbesluit 4.27.

  1. Overige spelregels– Daar zijn alleen wat tekstwijzigingen, die op het spel verder geen invloed hebben. We stippen er een paar even aan:

5.a. De peildatum voor leeftijdsbepaling stond sinds vorig jaar op 1 januari, dat is nu veranderd naar 31-12, zodat iedereen in hetzelfde leeftijds/annex kalenderjaar blijft, maar dat is alleen van belang voor de mensen die op 1 januari jarig zijn.

5.b. Er zijn een paar details voor beslissingswedstrijden veranderd, maar dat aantal wedstrijden is ook nog verder teruggebracht, dus dat zien we dan wel als we er weer een keer mee te maken krijgen.

  1. Er is een kleine verandering in de regeling rond coaches, te weten:

6.a. Er mag wel een assistent-coach op de bank zitten bij het 1e, 2e enzovoort, maar die mag zich pas met het spel bemoeien als de hoofdcoach weg is.

6.b. Daar is één uitzondering op: in de Korfbal League wordt komend seizoen een proef gedaan met een meer actieve rol voor de assistent-coach. Die mag zich daar dan meer met het spel bemoeien.

Onveranderd blijft, dat de coach zich niet met de scheidsrechter bemoeit en ook niet met de tegenpartij. De aanvoerder is nog steeds het enige formele contactpunt met de scheidsrechter.

De details vind je in het hierboven bij punt 3 aangehaalde Bestuursbesluit 4.2.

Laten we er weer gezamenlijk een mooi seizoen van maken!!

Bron: KZ