Aanleveren kopij clubblad

Beste Bepper, zondag verschijnt het kerstnummer. Daarna verschijnt het krantje pas weer over 3 weken.

Het volgende krantje wordt op zondag 5 januari 2020 verstuurd. Daarom graag voor 3 weken kopij aanleveren.

 

Met vriendelijke groet, Martin de Boer.