vCOVID 19 Protocol BEP   02-05-2020

Beste leden en ouders van jeugdleden,  Hierbij willen jullie informeren over maatregelen die wij voor de vereniging hebben opgesteld om weer voorzichtig te kunnen gaan starten. Veel van de maatregelen zullen inmiddels wel bekend zijn maar we zullen nog even moeten volhouden!

De overheid heeft besloten, o.b.v. adviezen van de experts van het RIVM, dat er een zeer beperkt besmettings risico is voor kinderen (en van kinderen op volwassenen). In het verlengde van de voorzichtige herstart in het onderwijs, is het voor jeugd bij korfbalvereniging BEP vanaf 12 mei ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten en te starten met de jeugdtrainingen.

Het Bestuur wil in nauw overleg met de trainers de korfbaltrainingen voor de  jeugd (6 t/m 18 jaar) op starten. Hoe gaat dit in zijn werk? Is het veilig? Is het wel verstandig? Logische vragen waar op dit moment niemand antwoord op heeft. Wel zijn wij er van overtuigd dat, in navolging van de overheid en de experts, het risico voor de jeugd zeer beperkt is. Wij ondersteunen het versoepelen van de maatregel dat kinderen, naast hun terugkeer naar school, ook kunnen sporten in de buitenlucht.  Middels dit protocol committeren we ons aan de nodige afspraken om de juiste mate van veiligheid te garanderen, risico’s te beperken en te voldoen aan de richtlijnen van de landelijke overheid, de Gemeente Purmerend en de KNKV.

Gezondheid en veiligheid  Deze kernpunten staan voorop. Wij begrijpen dat er bij een aantal mensen twijfels heersen. Korfbalvereniging BEP vaart op de koers zoals uitgezet door de landelijke overheid en wij vertrouwen op de experts die het risico inschatten. Ieders keuze in deze situatie wordt gerespecteerd. Wilt u uw kinderen liever thuishouden dan is dat geen enkel probleem. Wij vragen u in dit geval uw kind te blijven stimuleren thuis, in de tuin of op straat, door te gaan met de actief bezig zijn.

Onze leden Beau in samenwerking met zijn zusjes Quinty en Jill hebben een leuke video op gemaakt met oefeningen, jullie kunnen dit zien op https://youtu.be/ekXE4trDnbk

Op de website van DVO staan leuke oefeningen om doen https://dvo-korfbal.nl/nieuwsbericht/de-ideeengids-voor-15-metertrainingen-staat-online/

Competities liggen stil en starten niet voor het najaar. Ook is ons toernooi in augustus afgelast

In de loop van deze week ontvangen jullie het trainingsoverzicht inclusief dienstdoende corona coördinatoren. Dit schema is belangrijk, houd dit schema aan dan kunnen we samen er voor zorgen dat de trainingen “soepel” verlopen.

Lees het protocol aandachtig, bespreek het met uw zoon/dochter en snel tot ziens bij KV BEP.

Namens het Bestuur en jeugdcommissie

Algemene corona maatregelen NL

De Nederlandse overheid en de RIVM hebben de volgende gezondheidsadviezen afgegeven voor alle Nederlanders:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; was je handen met water en zeep voor en na bezoek van KV BEP;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training op het sportpark en ga direct daarna naar huis.
 • Afberichten is verplicht voorafgaand aan de training en dient te gebeuren bij de trainer.
 • Breng kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de vereniging
 • Risicogroep: Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis.
 • Buiten het sportpark geldt: Tegen groepen van meer dan twee personen kan worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.
 • Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot en met 12 jaar en een leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar.
 • Deze leeftijdsregels van RIVM zijn absoluut. Het kan dus zo zijn dat van sommige teams bepaalde kinderen niet -of niet op dezelfde manier- mogen meetrainen. . Het kan dus zo zijn dat van sommige teams bepaalde kinderen niet – of niet op dezelfde manier – mogen meetrainen. Spelers van zowel de A-, B- en C-jeugd worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden
 • Met een ‘korfbalveld’ wordt bedoel: een speelveld van 40×20 met een obstakelvrije uitloop van minimaal 2 meter rondom het speelveld. Het speelveld inclusief uitloop is hierdoor minimaal 44×24 m.

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar

 • Op een korfbalveld vaan 44×24 meter zijn maximaal 20 spelers
 • Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd worden gebruikt.
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden.
 • Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan:
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en van elkaar

 Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar

 • De speelsters, spelers dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden
 • Op een korfbalveld vaan 44×24 meter zijn maximaal 20 spelers
 • Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd worden gebruikt.
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden.
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en van elkaar
 • Spelers van zowel de A-, B- en C-jeugd worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden
 • LET OP: Aanpassing ten opzichte van het verstuurde exemplaar via het krantje: Voor de groep van 13 t/m 18 jaar is onderling wedstrijd niet toegestaan!!

 Rol van ouders

Conform de richtlijn van de overheid is het voor ouders niet toegestaan om tijdens de trainingen langs de lijn te staan en bij de trainingen aanwezig te zijn. Wij doen een beroep op ouders kinderen te stimuleren zoveel mogelijk zelfstandig naar het veld van korfbalvereniging BEP te komen.

 • De kleedkamers blijven gesloten. Laat de kinderen daarom in trainingskleding naar het complex komen.
 • Wees op tijd maar kom niet te vroeg!
 • KV BEP zal er op toezien dat ouders het sportpark niet betreden. Hier wordt op gehandhaafd door vrijwilligers. Het is dus alleen mogelijk om te halen/brengen. Komt u met de auto dan kunt u in de auto wachten op de parkeerplaats. Komt u op de fiets? Ook hier geldt de algemene regel dat er altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen volwassenen. Groepsvorming is niet toegestaan.
 • Heeft u zelf, of uw kind, gezondheidsklachten, ook bij milde klachten, zoals hoesten of neusverkoudheid, blijf thuis!
 • Tip! Laat uw kind voordat het naar KV BEP komt thuis eerst even naar de WC gaan.
 • Tevens is het belangrijk om zowel voor als na de trainingen thuis goed de handen te wassen. Spelers die een bidon meenemen gebruik deze alleen zelf en alleen om uit te drinken. Zet bij voorkeur een naam op de bidon.
 • Spuug of snuit je neus NIET op het veld.
 • Tenslotte vragen wij u dit protocol samen met u kind door te nemen. Bij vragen/opmerkingen neemt u contact op met de trainer van uw kind of het bestuur/JC

Rol van de trainer

 • Per korfbalveld zijn er maximaal vier trainers aanwezig. Eén trainer zorgt voor de materialen. De andere trainer(s) begeleidt zijn team naar, op en van het trainingsveld en houdt toezicht dat de looproute wordt gevolgd, er altijd 1,5 meter afstand wordt bewaard en er geen groepsvorming is.
 • De trainers zijn ruim op tijd aanwezig. Het ophalen en wegbrengen van materialen zal deze weken meer tijd kosten omdat er één trainer per keer zich in de materiaalruimte mag begeven. Hierbij hebben trainers die materiaal halen voor de start van hun training voorrang.
 • Dit vraagt om geduld en begrip voor de situatie, houd altijd afstand.
 • Het is verboden voor teams, kratten met bidons te gebruiken. Iedere speler/trainer neemt zijn eigen bidon mee naar het trainingsveld. Voor en na de training handen wassen.

De trainer zal een speler bij overtreding van de regels aanspreken op ongewenst gedrag. Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

Rol van ‘corona-coördinatoren’

Namens de vereniging zullen er tijdens de trainingsavonden een beperkt aantal ‘corona-coördinatoren’ aanwezig zijn. Zij houden toezicht op naleving van dit protocol en zijn aanspreekpunt voor vragen m.b.t. de genomen maatregelen.  Zij zullen ook regelmatig evalueren met de trainers over de praktische uitvoering van het protocol.  Instructies van de ‘corona-coördinatoren’ dienen altijd opgevolgd te worden.

 Accommodatie

De gebouwen op onze accommodatie zijn gesloten. Gebruik om het complex te betreden de normale ingang.. Het clubhuis en de kleedkamers blijven voorlopig dicht. Voor de ruimtes die gebruikt worden, bijv. materiaalhok en toilet, zal extra schoonmaak plaatsvinden.  Voor iedereen geldt: bewaar 1,5 meter afstand op het sportpark.  Er is één toiletruimte beschikbaar (onder begeleiding van volwassene) Let op! Deze is uitsluitend voor de hoge nood..  Op meerdere plaatsen op de sportaccommodatie zal desinfecterend middel aangeboden worden om voor en na de training de handen te desinfecteren.

Materiaal uitgifte/inname – Betreden materialen hok

Een trainer zorgt zelf voor de materialen, met inachtneming van de nodige regels. Dezelfde trainer die de materialen heeft opgehaald, ruimt deze ook zelf weer op.  I.v.m. de beperkte ruimte in het materialenhok kan één trainer per keer naar binnen. De trainers van de andere teams wachten buiten tot de trainer klaar is. Ook hier geldt voor trainers dat 1,5 meter afstand bewaren verplicht is.  Wij vragen de trainers om begrip en geduld, en raden jullie aan iets eerder aanwezig te zijn zodat e.e.a. soepel kan verlopen.  Het is voor spelers niet toegestaan het ballenhok te betreden.

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel:
 • De vereniging is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel

Handhaving  De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Aanpassing maatregelen  In de volgende gevallen zal dit protocol worden aangepast:  – Opmerkingen vanuit de gemeente, politie en/of handhaving.  – Melding van een corona besmetting binnen onze vereniging bij een speler/trainer/functionaris die aanwezig is geweest en in aanraking is geweest met anderen.  – Aanpassing corona maatregelen door de (lokale/landelijke) overheid, de RIVM, NOC-NSF en/of de KNVV.  – Opmerkingen vanuit speler/trainer/functionaris die tijdens de evaluatie aanbod komen

We houden jullie op de hoogte over verdere ontwikkelingen en zullen de gang van zaken bij de opstart nauwlettend in de gaten houden.  Het protocol, en mogelijk updates, worden gepubliceerd op de KV BEP website: www.kvbep.nl

Vragen/opmerkingen  Het is belangrijk dat de sport en ons korfbal de komende periode weer laat zien hoe belangrijk wij zijn voor een gezonde samenleving, waarin kinderen veilig en verantwoord kunnen sporten. Wij hebben het vertrouwen van de overheid gekregen om daar op een goede manier invulling aan te geven. Middels dit protocol, en de door onze vereniging genomen maatregelen, deelt u hopelijk dit vertrouwen. Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben, neem dan in eerste instantie contact op met uw leider of trainer.  Wij vertrouwen op ieders begrip en medewerking. Wij wensen iedereen, ondanks de beperkingen en de gezamenlijke uitdaging, veel korfbalplezier!

Belangrijke telefoonnummers: Corona  coördinator

 • Loes Hoogenhoud 06-53146822
 • Nicole Platel 06-22958288
 • Inge Stam 06-41494492
 • Altina Waterhout 06-51565844
 • Isabella Alfieri 06-24813664
 • Jan Punt 06-22669568
 • Karlijn Walvis 06-33108746
 • Johan Wiggerink 06-47808097
 • Sandra Poelstra 06-53141682
 • Marcha van Noorden 06-83448138
 • Mascha Reus 06-15213870
 • Lonneke Hoogenhoud 06-42662771
 • Rick van Wijnen 06-55385347

In onderstaande video laat Pleun van Doornik (KNKV) zien welke maatregelen het protocol onder meer bevat.

https://www.knkv.nl/nieuws/protocol-trainingen-video-en-faqs?fbclid=IwAR0NgFyKwU8kev0BPfH-Mro4_CIQbarMVRriaWrzlSWS4nE687efxa1Uel8