Jeugdactiviteiten

Helaas is het coronavirus nog alom aanwezig en daarmee samenhangend de coronamaatregelen. In ieder geval tot en met 19 januari 2021 kunnen we niet binnen sporten. Aangezien “De Beuk”ook als vaccinatielocatie gebruikt gaat worden, is het afwachten hoe, of en wanneer we wellicht weer binnen kunnen sporten.

In het laatste krantje was aangekondigd dat er jeugdactiviteiten zouden zijn in de sporthal op 9 en 16 januari. Dit moeten we helaas annuleren.

De jeugdcommissie heeft via de app groepen van de jeugdteams een enquête rondgestuurd om te inventariseren of er animo is om jeugdactiviteiten buiten op het veld te organiseren. Kinderen tot en met 17 jaar mogen namelijk eventueel wel buiten sporten met elkaar. Graag horen we jullie reacties!

Bij voldoende interesse kunnen we dan activiteiten op het veld organiseren. Ook ideeën daarvoor zijn nog altijd van harte welkom en kun je melden bij één van de JC-leden.

Groeten, Karlijn.