Bericht over de contributie

Ook dit seizoen is, door COVID-19, een deel van de (zaal)competitie uitgevallen en hebben wij minder gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties. De kosten zijn in dit seizoen daardoor lager dan bij een normaal seizoen, mede door de regelingen van de overheid (met name de compensatie voor de huur van zaal en veld) en minder wedstrijden.

Het bestuur heeft op basis hiervan besloten om de contributie van het laatste kwartaal van seizoen 2021-2022 niet te incasseren.

Karin Wiggerink, Penningmeester.