Eerste clubblad voor zondag 21 augustus 2022

De redactie meldt dat het eerste clubblad op zondag 21 augustus uitkomt.
Heeft u informatie voor dit clubblad, dan kunt u deze kopij vóór bovengenoemde datum inleveren bij de redactie: kvbep_krantje@hotmail.com .