Interview met Wim Schaap

Via een interview wil het bestuur van kv BEP de vereniging kennis laten maken met Wim Schaap, de nieuwe hoofdtrainer van de selectie. We hebben Wim een aantal vragen voorgelegd. Hieronder zijn reactie.

 • Wie is (korfballer) Wim Schaap?

Zoals vroeger vaker gebeurde, ben ik geboren op het korfbalveld van AKC Blauw-Wit. Daar heb ik van kinds af aan alle hoogste jeugdteams doorlopen en daarnaast in diverse Amsterdamse jeugdselecties gespeeld. Tegenwoordig heet dat het RTC team. Eigenlijk heb ik in alle jeugdteams 1 of 2 jaar gespeeld en ging ik vervroegd over naar het volgend team.

Na 1 jaar junioren 1 gespeeld te hebben, ging ik op mijn 16e naar het 1e van AKC Blauw-Wit om vervolgens daar 5 jaar onafgebroken in gespeeld te hebben. In die periode werd ik uitgekozen voor het Nederlands Team.

Op mijn 21ste scheurde ik in de wedstrijd tegen Deetos mijn voorste kruisband, binnenste knieband en binnen- en buiten meniscus. 7 jaar jaar lang geknokt om terug te komen, hetgeen niet meer gelukt is. In die periode overigens 10 keer geopereed aan de knie. Overigens na een laatste operatie nog 2 jaar bij s.v. Triaz gespeeld.

 

 • Wat kan de vereniging verwachten van jou als trainer?

Ik ben een trainer die werkt volgens onderstaande principe:

 1. Structureren: ik maak afspraken en biedt duidelijkheid en structuur. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt.
 2. Stimuleren: ik enthousiasmeer, ik stimuleer, ik complimenteer en leg de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken is juist goed, want daar leer je van.
 3. Individueel aandacht geven: ik zorg ervoor dat iedere speler/speelster zich gezien en gewaardeerd voelt. Bovendien probeer ik de aanwijzingen af te stemmen op het niveau van iedere speler/speelster.
 4. Regie overdragen: ik stel vragen, ik luister naar de spelers/speelsters en ik probeer ze stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

 

 • Wat is jouw interesse mbt de jeugd en de trainersgroep van kv BEP?

Ik wil er graag voor zorgen, dat iedereen een kans krijgt om zich te ontwikkelen en te verbeteren en dat er hierdoor binnen de selectie een gezonde strijd zal ontstaan om in BEP 1 te gaan spelen.

 

 • Eerst indruk: Is BEP een recreatieve club of een prestatiegerichte?

Ik vind persoonlijk dat BEP zich moet gaan profileren als een prestatiegerichte club, gezien het niveau waarop diverse teams acteren. En dat mag ook best uitgesproken worden.  Daarnaast moet er natuurlijk een stukje recreatief overblijven, want deze spelers/speelsters zijn van grote waarde voor BEP.

 

 • Keert BEP 1 na komend seizoen terug in de (zaal)Overgangsklasse?

Dat is wel een doelstelling die wij hebben, echter we gaan het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Om succes te hebben, is tegenslag nodig!

 

 • Wat is daar, al dan niet, voor nodig?

Harmonie, spel- en gedragsregels, duidelijke doelstellingen, geloofwaardigheid van de coach, goede communicatie met de spelers/speelsters, sfeer en uiteraard succes.

 

 • Ben jij een trainer, gericht op het lopend seizoen, of werk je meer volgens een x- jarenplan?

Ik ben altijd een trainer geweest die naar de lange termijn kijkt. Korte termijn succes is leuk voor een coach maar daar help je de club niet mee. Ik vind het fijn om met een mix van gelouterde spelers/speelsters en opkomende jeugd te trainen/coachen. Dit betekent, dat je soms een stapje terug moet doen, om vervolgens 2 stappen vooruitgang te boeken.