BEP TOP €50

In twee weken was de “BEP TOP €50” volgeboekt! Zo zie je maar weer eens hoe betrokken BEP-leden zijn bij hun club.

Nu alle informatie met betrekking tot de eerste vijftig aanmeldingen is verwerkt, kan de Sponsorcommissie  zich richten op de invulling van nieuwe deelnemers. Want Robert en Ger zijn inmiddels al diverse malen benaderd door mensen die óók willen toetreden tot deze groep.

Aanmelden kan dus weer vanaf heden: benader Robert of Ger en u wordt genoteerd.

Maar wat is ook alweer het doel van de ‘BEP TOP €50’?

Voor verenigingen is het steeds moeilijker om financieel ‘rond’ te komen.  Stagnerende inkomsten(door bv het vervallen van subsidies) en hogere kosten van energie en zaal nopen clubs om alternatieve bronnen te vinden om jaarlijks ‘zwarte cijfers’ te blijven schrijven.

Om kv BEP hierbij te ondersteunen heeft de Sponsorcommissie de ‘BEP TOP €50’ opgezet, met als doel geld in te zamelen voor de vereniging om uitgaven en investeringen te doen die niet vanuit lidmaatschapsgelden of kantine-inkomsten kunnen worden gedaan. Te denken  valt aan investeringen in de kantine, voor de jeugd, of ten behoeve van materiaal.

Meedoen kan als bedrijf of als particulier. De jaarlijkse bijdrage is € 50,00 (€ 0,96 per week!).

Uitgaven van de ‘BEP TOP €50’ worden in overleg tussen de Sponsorcommissie en het bestuur gedaan. Ideeën van leden zijn uiteraard altijd welkom. De Sponsorcommissie zal jaarlijks verantwoording afleggen welke investeringen vanuit de Top-50-gelden zijn gedaan. De leden ontvangen een factuur voor betaling van het bedrag van € 50,00 (seizoen 2018 – 2019).

Er komen in de kantine bordjes te hangen, waarop de namen van de leden komen te staan. Daarnaast worden de leden genoemd op de website van de club.

Voor deelname of informatie kunt u contact opnemen met Robert Jan Zijp of Ger Hoogenhoud.