Trainersbijeenkomst 2 september

Maandag 2 september werd er in de kantine weer een trainersbijeenkomst voor de jeugdtrainers georganiseerd als start van het nieuwe korfbalseizoen. Er was een mooie opkomst van jeugdtrainers, verdeeld over alle categorieën. Variërend van ervaren trainers, tot trainers die dit jaar voor het eerst een ploegje gaan doen. Johan opende de avond met een introductie op het nieuwe seizoen, het voorstellen van de JC leden en hun taken en hij vertelde over de KT2 trainerscursus die dit jaar bij BEP in de kantine gegeven gaat worden. Hier zullen ongeveer 10 jeugdtrainers aan meedoen. We hopen op deze manier het trainen geven en het niveau van de club omhoog te brengen!

Vervolgens kwam Tim Jansen aan het woord om zichzelf en zijn functie als trainerscoördinator toe te lichten. Komend seizoen zal Tim deze functie samen met Thalia vervullen. Aangezien Thalia momenteel is uitgevallen, zal gekeken worden of iemand anders Tim tijdelijk kan ondersteunen, totdat Thalia weer kan aanhaken.

Tim vertelde dat er afgelopen jaar door een delegatie van het bestuur, technische commissie en jeugdcommissie gewerkt is aan het herschrijven van het trainings- en beleidsplan. Dit is in de afrondende fase  momenteel. Uitgangspunt daarbij is “dynamisch korfbal”. Kort samengevat houdt dat in dat er vanuit beweging gespeeld wordt en iedereen gericht is op scoren en het vervullen van de diverse functies in het veld.

Bij het herschrijven van het trainingsplan kwam de noodzaak van het benoemen van een trainerscoördinator aan bod. Op een interactieve manier hebben we gekeken naar de verwachtingen van de trainers ten aanzien van de trainerscoördinator en de taken van de trainers- coördinator.

De functie van de trainerscoördinator houdt in, dat hij/zij het beleidsplan uitdraagt, dit bespreekt met de trainers, trainers ondersteunt bij het voorbereiden en geven van de trainingen en beschikbaar is voor vragen en begeleiding. Hij zal ook aanwezig zijn op het veld bij trainingen en de jeugdtrainers kunnen bij hem aankloppen met vragen. Het nummer van Tim Jansen is 06-25132433.

Het was een inspirerende bijeenkomst en een goede aftrap van het nieuwe seizoen!

Karlijn Walvis, namens de JC