Weetjes-lijst korfbalvereniging BEP

►Aanvangstijden thuiswedstrijden: aanvangstijden van de wedstrijden staan vermeld in het clubkrantje, de kinderen dienen een half uur voor de aanvangstijd aanwezig te zijn.

►Uitleggen velden en opzetten materialen bij wedstrijden: De eerst spelende ploegen op het veld tijdens de wedstrijddagen dienen zorg te dragen voor het opzetten van materialen. In de loop van de dag moet soms het veld in maat aangepast worden, ook dit doen de teams zelf. Vooral bij de jongere leden is de hulp van ouders hierbij noodzakelijk. In het clubkrantje staat vermeld wie van de ouders er velddienst heeft. Zij helpen bij het opzetten van de materialen.

►Opruimen velden en materialen bij wedstrijden: De laatst spelende ploegen op het veld tijdens wedstrijddagen dienen zorg te dragen voor het opruimen van materialen. Afhankelijk van de leeftijd samen met de coaches en ouders. Ook moet soms tussentijds al een deel van het materiaal worden opgeruimd. Hierbij helpt de aangewezen velddienst.

►Vertrektijden wedstrijden: de vertrektijden voor de uitwedstrijden staan vermeld in het clubkrantje, de kinderen moeten tijdig aanwezig zijn. Tijdens het veldseizoen vertrekt

men vanuit de BEP kantine (Flevostraat). Tijdens het zaalseizoen vertrekt men vanaf de Beuk! (Van IJsendijkstraat).

►Vervoer: Het vervoer van de jeugdteams naar uitwedstrijden, wordt bij BEP verzorgd door de ouders. In het clubkrantje staat vermeld welke ouders rijdienst hebben. Dit wordt vermeld voor de gehele periode m.b.t. 1e helft veld, zaal en 2e helft veld. De rijdende ouders worden ook wekelijks vermeld bij het wedstrijdoverzicht. Er wordt vanuit gegaan dat u, als het uw beurt is, minimaal 3 spelers voor D, E en F ploegen en 4 spelers voor de A, B en C ploegen vervoert. Wilt u hiermee rekening houden bij het meenemen van evt. familieleden die niet meespelen?

In verband met de coronacrisis wordt geadviseerd aan iedereen die met elkaar mee rijdt en ouder is dan 12 jaar om een mondkapje te dragen. Mochten ouders geen andere teamleden willen meenemen in verband met de coronacrisis, dan graag onderling per team afspreken wie er rijden, zodat er voldoende vervoer is voor de kinderen. Iedereen die aangeschreven staat als rijder en reiskosten heeft gemaakt voor een team, kan dit declareren bij de penningmeester. Op de website van KV BEP kunt u de declaratieformulieren downloaden. Het formulier kan gemaild worden aan de penningmeester of ingeleverd worden in het clubhuis. Bij de ingang van het clubhuis hangt een brievenbus waar de declaratieformulieren in gedaan kunnen worden. De afhandeling en betaling vinden plaats aan het einde van de 1e helft veld, einde zaalseizoen en einde 2e helft veldseizoen. Per team kunnen voor maximaal drie voertuigen per wedstrijd reiskosten worden gedeclareerd.

►Afberichten wedstrijden: De jeugdleden dienen vroegtijdig maar uiterlijk donderdag voorafgaand aan de competitiewedstrijd af te berichten bij de wedstrijdsecretaris voor de betreffende categorie (A-jeugd/ B- en C-jeugd/ D-, E- en F-jeugd). De telefoonnummers staan in het clubkrantje.

►Verslag; In het clubblad staat bij het wedstrijdprogramma de naam van een kind dat het verslag van de wedstrijd schrijft. Het schrijven van het verslag wordt over het algemeen zeer op prijs gesteld. Inleveren kan via de e-mail (adres staat in het clubblad) of via de website.

►Trainingen: De trainingen bij BEP worden gegeven door trainers die zijn aangewezen door de jeugdcommissie. De trainers worden begeleid door de jeugdcommissie en trainingscoördinatoren. In principe zijn de trainingen verplicht. Mocht het zo zijn dat een jeugdlid niet kan trainen, dan dient deze vroegtijdig af te berichten bij de trainer.  Afhankelijk van het team wordt er 1 of 2 keer per week getraind. De jeugdleden, al dan niet met hulp van de trainers, zetten zelf de materialen klaar en ruimen ze ook weer op. De jeugdleden moeten 15 minuten voor de training aanwezig zijn, tenzij anders afgesproken met de trainer.

De trainingen vinden tijdens de veldperiode plaats op het veld aan de Flevostraat en in de zaalperiode in verschillende sportzalen in Purmerend.

►Coaches: Elke ploeg heeft een coach aangewezen door de jeugdcommissie. Deze persoon is verantwoordelijk voor het team voor zaken met betrekking tot de wedstrijden, zoals afhandeling wedstrijdformulieren (via app), contact scheidsrechter, begeleiding spelers voor, tijdens en na de wedstrijd.

►Clubtenue

Het clubtenue is verkrijgbaar bij Sport 2000 op de Koemarkt in Purmerend. Dit is een groen met wit wedstrijdshirt en een wit rokje of broekje. Het eerste jaar is er ook de mogelijkheid een shirt te huren via de vereniging. Hiervoor kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie.

►Zaaldiensten: Bij de zaalwedstrijden assisteren de ouders bij toerbeurt de zaalcommissie bij bediening van het scorebord en eventueel klaarzetten en opruimen van materiaal. De zaaldienst staat in het clubblad vermeld bij de wedstrijd van uw kind.

►Kantinediensten: Bij de veldwedstrijden worden ouders bij toerbeurt opgesteld voor het draaien van een kantinedienst, aansluitend voor of na de wedstrijd van uw kind. Bijzonderheden voor het draaien van een kantinedienst zijn vermeld in de map in de kantine, daarnaast is er een coördinator vermeld in het krantje, deze is aanspreekbaar voor de ouders bij vragen.

►Reservestelling jeugdploegen 1:

Met uitzondering van de A1, A2, B1 en C1, gelden hiervoor de volgende afspraken:

Wanneer een team uit meer dan 8 spelers (bij E en F 4 spelers) bestaat spelen de kinderen per toerbeurt. Uitgangspunt is dat de kinderen waar mogelijk allemaal evenveel wedstrijden spelen. Tactische wissels vinden in principe niet plaats tenzij is overlegd met de jeugdcommissie en betrokkenen.

Vakanties, ziektes of afwezigheid zullen waar mogelijk meegenomen worden, maar gelden niet standaard als reservebeurt. Bij vragen of onduidelijkheid kan dit besproken worden met de coaches of jeugdcommissie.

►Reservestelling jeugdploegen 2 :

Het kan voorkomen dat een jeugdspeler moet invallen of reserve staan bij een ander jeugdteam, zodat alle teams compleet en met reserves hun wedstrijden kunnen spelen. Als dit vroegtijdig bekend is, staat de naam van de betreffende speler onderstreept in het wedstrijdprogramma vermeld. Lees dus niet alleen het programma van het eigen team van uw kind, maar kijk alstublieft ook goed of uw kind nog bij een ander team staat opgesteld. Bij de jeugdteams (behalve de A1, A2, B1 en C1) zal er naar gestreefd worden dat ook de reserves speeltijd krijgen.

Ten gevolge van de coronacrisis zal het vaker gebeuren dat er (ook op korte termijn) gevraagd wordt mee te gaan met een ander team. We gaan ervanuit dat iedereen hier aan meer zal werken zodat alle ploegen compleet hun wedstrijden kunnen spelen.

►Indeling ploegen: De indeling van de ploegen wordt gedaan door de jeugdcommissie. Voor de teams waar een selectieprocedure voor wordt doorlopen, wordt de definitieve indeling gemaakt door de coaches in samenspraak met de jeugdcommissie. Twee keer per jaar vinden evaluatiegesprekken plaats met de coaches om de voortgang van de kinderen en teams te bespreken.

►Gegevens teams: Aan het begin van het seizoen ontvangt elke speler van het team een lijstje met de namen en telefoonnummers van de spelers/ trainers/coaches van het team waar hij/zij in speelt. Trainers/coaches verzorgen deze lijst i.o.m. de ouders/spelers. Over het algemeen zal dit gebeuren via Whatsapp.

►Kampioenschappen: Bij kampioenschap van een jeugdteam wordt in het krantje vermeld wanneer dit kampioenschap wordt gevierd. Normaliter gebeurt dit op de dag dat het team daadwerkelijk kampioen wordt. Er zijn situaties denkbaar dat dit niet haalbaar is (bijv. kampioen n.a.v. verlies van de concurrent), in dat geval wordt dit in het krantje vermeld.

►Clubkrantje: Het clubkrantje wordt wekelijks via de mail verstuurd. Ook kunt u het clubkrantje downloaden (pdf) via de website.

►Adressen, e-mail, telefoonnummers: Deze gegevens zijn te vinden in het clubkrantje. Op de eerste pagina van het jeugdgedeelte staan alle belangrijke telefoonnummers.

De website van K.V. Bep is : www.kvbep.nl. Hier kunt u ook veel informatie vinden.

►Contributie: De contributiebedragen zijn terug te vinden op de website. Deze worden ieder jaar vast gesteld op de jaarvergadering in het najaar.

►Wees zuinig op het kunstgrasveld! Het is niet de bedoeling dat er op het kunstgrasveld:

  • – Met andere dan sportschoenen wordt gelopen
  • – Wordt gegeten
  • – Glazen worden meegenomen!
  • – Wordt gedronken. De enige drankjes die op het veld zijn toegestaan zijn de waterflessen van de spelers

Zo blijft het netjes en voorkomen we onnodige ongelukken.

Wij wensen u een fijn korfbalseizoen toe!