Aankondiging inning contributie

De automatische incasso van de contributie, inzake het 1e kwartaal van het seizoen 2019-2020, vindt plaats in week 41 (deze week).

# Dringend verzoek aan de leden die de facturen nog per post krijgen: ik ontvang graag van u uw e-mailadres. Een volgende factuur wordt dan voortaan naar dit mailadres gestuurd. Het bespaart de vereniging kosten van papier en postzegels.

# Ook scheelt het de penningmeester een hoop werk wanneer leden de contributie betalen via automatische incasso. Graag ontvang ik van leden, die de contributie nu nog handmatig betalen, de goedkeuring om de contributie vanaf volgend kwartaal automatisch te incasseren.

Voor goedkeuring stuurt u een mail aan penningmeester@kvbep.nl , met de volledige naam van de rekeninghouder en het IBAN nummer.

Inge Stam