Update: over corona en leeftijd van jeugdspelers

Er is een verschil (dus verwarring) tussen de leeftijdsgrenzen die NOC*NSF hanteert (voor jeugdteams) en de leeftijdsgrenzen in de “Noodverordening” (tot en met 17 jaar) van de Veiligheidsregio.

Bij vragen over de leeftijdsgrenzen hebben wij als Spurd consequent gecommuniceerd dat de leeftijdsgrenzen van het NOC*NSF mocht worden aangehouden, waarbij jeugdteams (t/m Onder 19) zonder beperkingen mogen sporten.

De Veiligheidsregio beroept zich echter op  de lokaal geldende “Noodverordening” en hanteert een leeftijdsgrens tot en met 17 jaar.

Wat betekent dit:

  • De “Noodverordening” van de Veiligheidsregio is dus belangrijker dan de regels van het NOC*NSF.
  • Tot nader bericht mogen leden tot en met 17 jaar blijven trainen en onderlinge partijtjes spelen.
  • (Jeugd)leden vanaf 18 jaar moeten het voorlopig doen volgens de regels voor volwassenen (Anderhalve meter enz.).

Het bestuur